ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 74.80 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 74.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 73.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 73.60 เงิน 10  
12 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 73.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 72.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 72.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 69.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 67.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 67.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 64.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 63.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 62.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 59.20 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนประชานิคม4 สพป. ชุมพร เขต 1 58.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 55.80 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 55.20 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน