ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป. ยะลา เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ สพป. สตูล 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน