ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะบิ้ง สพป. ปัตตานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) สพป. พังงา 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนอารียาศึกษา สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สพป. ยะลา เขต 1 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชุมขลิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเขาตอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต 3 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนวัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 16  
21 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 22  
28 โรงเรียนร่วมจิตประชา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 22  
29 โรงเรียนวัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 22  
30 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน