ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 92.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 87.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 87.32 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.32 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พังงา 86.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไทรห้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.98 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต 3 83.65 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนหาดสำราญ สพป. ตรัง เขต 1 82.99 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.65 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 81.65 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.32 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 78.32 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 75.99 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 73.32 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน