ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) สพป. พังงา 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 87.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบารายี สพป. สตูล 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 83.65 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่ยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.65 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 83.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 81.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 81.65 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 81.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 81.32 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 80.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 80.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79.32 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน