ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประดู่เรียง สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 84.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ตรัง เขต 1 78.01 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 74.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 72.34 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ สพป. สตูล 70.34 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. กระบี่ 63.32 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน