ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.33 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน