ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สงขลา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชายคลอง สพป. สงขลา เขต 2 88.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 81.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 81.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองเหีย สพป. พังงา 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป. ตรัง เขต 1 75.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.99 เงิน 17  
18 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 70.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 69.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 61.01 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา สพป. ชุมพร เขต 2 60.99 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป. ยะลา เขต 1 60.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน