ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 98.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 75.34 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 73.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.99 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 66.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 64.34 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 63.67 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน