ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 89.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 74.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 73.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเคียน สพป. พังงา 72.32 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 70.65 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่ 68.99 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 67.98 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 64.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64.32 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบกหัก สพป. ตรัง เขต 1 62.99 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 60.99 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปะลุรู สพป. นราธิวาส เขต 2 59.66 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56.65 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 56.32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป. สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน