ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่ 89.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 88.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 87.68 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.92 ทอง 5  
6 โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต 86.76 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 86.28 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต 1 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 85.74 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 85.02 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.76 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 84.64 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 83.92 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาแงน สพป. ชุมพร เขต 2 83.68 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 83.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 2 82.88 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. ปัตตานี เขต 3 82.08 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.92 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 81.84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 81.24 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป. พัทลุง เขต 2 79.76 เงิน 28  
29 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 78.84 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 76.34 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน