ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 94.29 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 90.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 77.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.98 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 - -  
10 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน