ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 91.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 89.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน สพป. ตรัง เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สตูล 86.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 71.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 66.32 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนท่าละมัย สพป. ยะลา เขต 2 65.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 62.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบาโงย สพป. ยะลา เขต 1 60.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป. สงขลา เขต 1 56.68 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน