ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดท่าพญา สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป. พัทลุง เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป. สตูล 59 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 59 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 15  
20 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าเขา สพป. พังงา 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน