ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป. สตูล 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ สพป. พังงา 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน