ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 93.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังพา สพป. สงขลา เขต 2 89.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 84.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสาริการาม สพป. ตรัง เขต 1 81.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 78.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 77.65 เงิน 10  
11 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.98 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 72.99 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 72.65 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.32 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 69.99 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55.65 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดสน สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน