ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 51 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 42 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 38 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน