ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน