ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สงขลา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกหมัก สพป. ปัตตานี เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. พัทลุง เขต 2 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป. ปัตตานี เขต 3 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางกัน สพป. พังงา 83.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป. ยะลา เขต 1 83.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สพป. สตูล 83.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 83.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป. สงขลา เขต 2 82.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 81.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 81.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 80.40 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน