ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมขลิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนจุลสมัย สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองชวด สพป. ตรัง เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. สตูล 59 เข้าร่วม 14  
20 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
21 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
22 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
23 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
24 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
25 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
26 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
27 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
28 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน