ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
16 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
17 โรงเรียนบ้านช่องหลาด สพป. พังงา 59 เข้าร่วม 10  
18 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 59 เข้าร่วม 10  
19 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
20 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
21 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59 เข้าร่วม 10  
22 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 59 เข้าร่วม 10  
23 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
24 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
25 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
26 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
27 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
28 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
29 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 59 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน