ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สพป. สงขลา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. ตรัง เขต 1 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 79 เงิน 5  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น สพป. ภูเก็ต 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 58 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 58 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 58 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 58 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 58 เข้าร่วม 21  
26 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 21  
27 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 58 เข้าร่วม 21  
28 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 55 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน