ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป. ตรัง เขต 1 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สตูล 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 83.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนประชานิคม4 สพป. ชุมพร เขต 1 83.40 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 83.40 ทอง 22  
26 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนเกียรติประชา สพป. พังงา 82.40 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน