ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สพป. ยะลา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 58 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 56 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 56 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 55 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน