ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พังงา 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทอนหาน สพป. ตรัง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 83.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน