ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. พังงา 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 88.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 86.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สพป. ระนอง 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 83.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 83.34 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.01 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 81.01 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. พัทลุง เขต 2 79.34 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.34 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.34 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขาแดง สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน