ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 85.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดยางงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. สงขลา เขต 2 81.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 80.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 74.34 เงิน 13  
14 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 74.01 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72.34 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 69.67 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน