ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 86.68 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ สพป. พังงา 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป. ยะลา เขต 1 85.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 85.01 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) สพป. พัทลุง เขต 1 84.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 84.67 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.68 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.34 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.68 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 81.34 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.34 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. ตรัง เขต 1 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 76.34 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 70.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 67.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน