ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 85.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.34 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 79.34 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สพป. ตรัง เขต 1 78.34 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 75.68 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน