ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 87.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 87.34 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 83.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 79.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.34 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.34 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.01 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 70.34 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน