ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคีรีวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.01 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 86.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 86.01 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 84.68 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 83.68 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 73.68 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน