ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 88.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 87.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 84.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 79.99 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.99 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.99 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 77.32 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ สพป. พังงา 77.32 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 74.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 74.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป. สตูล 73.99 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 72.65 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 71.32 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน