ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย สพป. สตูล 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 72 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 7  
11 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 61 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 53 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 40 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน