ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง สพป. ยะลา เขต 3 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดาหลำ สพป. สตูล 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านริมทะเล สพป. พังงา 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 83.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 83.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป. พัทลุง เขต 2 81.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านสะโต สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 75 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน