ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย สพป. สตูล 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 59 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 สพป. สงขลา เขต 1 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน