ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางดี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 12  
16 โรงเรียนวัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 12  
17 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 12  
18 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบางมวง สพป. พัทลุง เขต 2 57 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ สพป. ยะลา เขต 1 57 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 57 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนอ่าวมะม่วง สพป. พังงา 57 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนบ้านนิบง สพป. ยะลา เขต 2 54 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน