ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สพป. สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ สพป. พังงา 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 15  
19 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองยวน สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดหรังแคบ สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 57 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน