ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 7  
12 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 12  
17 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 65 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 57 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 57 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 57 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 57 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 57 เข้าร่วม 23  
29 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน