ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. สตูล 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 สพป. สงขลา เขต 1 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 56 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว สพป. พัทลุง เขต 2 56 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 55 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน