ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านช่องไทร สพป. สตูล 65 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 9  
17 โรงเรียนบ้านนิบง สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 9  
18 โรงเรียนบ้านบกหัก สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 9  
19 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 9  
20 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 9  
21 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง 9  
22 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 9  
23 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 9  
24 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 9  
25 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
26 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 9  
27 โรงเรียนวัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 9  
28 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 9  
29 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 9  
30 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน