ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 63 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 63 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 63 ทองแดง 11  
17 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 11  
18 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 11  
19 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 63 ทองแดง 11  
20 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 11  
21 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 11  
22 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63 ทองแดง 11  
23 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 11  
24 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. สงขลา เขต 1 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน