ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. พัทลุง เขต 2 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต 1 74.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 69.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 69.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 64.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน