ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 84.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. พัทลุง เขต 2 80.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 78.80 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขากลอย สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน