ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 64.40 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน