ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 73.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต 1 73.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. พัทลุง เขต 2 71.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 70.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน