ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) สพป. พัทลุง เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 73.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 72.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 71.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 70.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 67.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน