ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 96.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 89.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา สพป. พัทลุง เขต 1 88.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 86.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 86.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 84.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 82.98 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 81.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 81.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 78.32 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.65 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.32 เงิน 17  
18 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.98 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 75.64 เงิน 19  
20 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 63.65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดวาลุการาม สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน