ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 86.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา สพป. พัทลุง เขต 1 86.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 85.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 84.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 83.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 83.31 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 82.65 ทอง 13  
14 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 82.31 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.98 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.97 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 78.64 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 77.98 เงิน 18  
19 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 77.65 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองงา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 73.99 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.98 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน