ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 78.65 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 75.65 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 74.65 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 72.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 63.99 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน