ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน